Kategori Buku Tajuk Buku Jenis Buku Nama Penulis Nama Penerbit
[700] - Seni & Rekreasi (Arts & Recreation) 
Siri Khazanah Warisan : Sanggul Lintang Pengantin Melaka Pinjaman   Perbadanan Muzium Melaka (PERZIM) 
[330] - Sains kemasyarakatan Ekonomi / Pelancongan (Social sciences in Economic) 
Bajet Negeri Melaka 2023 Pinjaman   Jabatan Kewangan Dan Perbendaharaan Negeri Melaka 
[330] - Sains kemasyarakatan Ekonomi / Pelancongan (Social sciences in Economic) 
Bajet Negeri Melaka 2021 Pinjaman   Jabatan Kewangan Dan Perbendaharaan Negeri Melaka 
[330] - Sains kemasyarakatan Ekonomi / Pelancongan (Social sciences in Economic) 
Bajet Negeri Melaka 2022 Pinjaman   Jabatan Kewangan Dan Perbendaharaan Negeri Melaka 
[330] - Sains kemasyarakatan Ekonomi / Pelancongan (Social sciences in Economic) 
Bajet Negeri Melaka 2024 Pinjaman   Jabatan Kewangan Dan Perbendaharaan Negeri Melaka 
[330] - Sains kemasyarakatan Ekonomi / Pelancongan (Social sciences in Economic) 
Anggaran Hasil & Perbelanjaan Sarawak 2024 Jilid 2 Pinjaman   Kerajaan Negeri Sarawak 
[330] - Sains kemasyarakatan Ekonomi / Pelancongan (Social sciences in Economic) 
Anggaran Hasil & Perbelanjaan Sarawak 2024 Jilid 3 Pinjaman   Kerajaan Negeri Sarawak 
[330] - Sains kemasyarakatan Ekonomi / Pelancongan (Social sciences in Economic) 
Anggaran Hasil & Perbelanjaan Sarawak 2024 Jilid 1 Pinjaman   Kerajaan Negeri Sarawak 
[300] - Sains Kemasyarakatan (social Sciences) 
Laporan Tahunan 2021 Pertubuhan Keselamatan Sosial Pinjaman   Pertubuhan Keselamatan Sosial 
[300] - Sains Kemasyarakatan (social Sciences) 
Laporan Tahunan 2022 Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia Jabatan Perdana Menteri Pinjaman   Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia Jabatan Perdana Menteri 
[300] - Sains Kemasyarakatan (social Sciences) 
Laporan Tahunan 2022 Kementerian Dalam Negeri Pinjaman   Kementerian Dalam Negeri 
[300] - Sains Kemasyarakatan (social Sciences) 
Setahun Bersama Kerajaan Madani Pinjaman   Pejabat Perdana Menteri 
[300] - Sains Kemasyarakatan (social Sciences) 
Laporan Tahunan 2022 Jabatan Audit Negara Pinjaman   Jabatan Audit Negara 
[100] - Falsafah & Psikologi (philosophy & Psychology) 
Psikologi Kognitif Ad Din Personaliti Dan Teknik Rawatan Kaunseling Pinjaman Othman Mohamed  Universiti Putra Malaysia Press 
[330] - Sains kemasyarakatan Ekonomi / Pelancongan (Social sciences in Economic) 
Fundamental Of Islamic Finance Pinjaman Fauziah Mahat Dan Noor Azman Ali  Universiti Putra Malaysia Press 
[800] - Kesusasteraan (Literature) 
Antara Sejarah Dan Mitos Sejarah Melayu & Hang Tuah Dalam Historiografi Malaysia (Edisi Yang Dikemaskini) Pinjaman Ahmat Adam  Strategic Information And Research Development Centre 
[900] - Sejarah & Geografi (history & Geography) 
Sejarah Kerajaan Melayu Purba Yang Hilang 2 Kini Dibongkar Pinjaman Abdullah Sidek  Hijjaz Records Publishing 
[200] - Agama (Religion) 
Membongkar Sejarah Agama & Budaya Melayu Perjalanan Panjang Merentas Masa Merubah Zaman Pinjaman Dr Abdul Rahman Hj Abdullah  Hijjaz Records Publishing 
[900] - Sejarah & Geografi (history & Geography) 
Kebangkitan Pejuang Terbilang Tanah Melayu Limpahan Darah Di Bumi Permata Pinjaman Syed Mahadzir Syed Ibrahim  Hijjaz Records Publishing 
[900] - Sejarah & Geografi (history & Geography) 
Anwar Ibrahim PM10 Pinjaman Mejar (B) Mohammad Qayyum A. Badaruddin  Casamas Resourses 
[800] - Kesusasteraan (Literature) 
Hikayat Hang Tuha (Atau Hikayat Hang Tua) Pinjaman Ahmat Adam  Strategic Information And Research Development Centre 
[800] - Kesusasteraan (Literature) 
Mencari Identiti Perjuangan Tanpa Noktah Pinjaman Mahmood Zuhdi Ab Majid  Ilham Books 
[100] - Falsafah & Psikologi (philosophy & Psychology) 
Kukuh Nilai Kukuh Negara Pinjaman   Penerbit Universiti Malaya 
[300] - Sains Kemasyarakatan (social Sciences) 
Merakam Sejarah 'Turun Jalan Raya Menang Pilihan Raya' Pinjaman Hishamuddin Rais  Strategic Information And Research Development Centre 
[900] - Sejarah & Geografi (history & Geography) 
Sejarah Rakyat Malaysia (Khususnya Perkembangan Nasionalisme) Pinjaman Syed Husin Ali  Strategic Information And Research Development Centre 
[900] - Sejarah & Geografi (history & Geography) 
Pengajian Malaysia Sejarah Negara Malaysia Rujukan Untuk Pelajar-pelajar IPTA & IPTS Pinjaman   International Law Book Services (ILBS) 
[900] - Sejarah & Geografi (history & Geography) 
Raja & Pemerintah Agung Dalam Dunia Islam Pinjaman Yusuf Ali, Abrar Ahmed  Publishing House Sdn Bhd 
[200] - Agama (Religion) 
Fatwa-fatwa Perubatan Di Malaysia Pinjaman   Penerbit USIM Press 
[300] - Sains Kemasyarakatan (social Sciences) 
Malaysia : Politics & Judiciary Pinjaman   Kasuya Management Sdn. Bhd. 
[300] - Sains Kemasyarakatan (social Sciences) 
UN Country Results Report Malaysia 2022 Enabling Post-Pandemic Sustainable, And Inclusive Development In Malaysia Pinjaman   United Nations Malaysia 
[300] - Sains Kemasyarakatan (social Sciences) 
Laporan Tahunan 2022 Kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia Mengenai Matlamat Pembangunan Lestari Pinjaman   Kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia 
[700] - Seni & Rekreasi (Arts & Recreation) 
Knowledge Is Beautiful Pinjaman David McCandless  Harper Design 
[700] - Seni & Rekreasi (Arts & Recreation) 
Infographic Design In Media Pinjaman Wang Kai  The Images Publishing Group Pty Ltd 
[340] - Undang - Undang (Law) 
Undang-undang Pilihan Raya (Hingga 5hb November 2022) Pinjaman   International Law Book Services (ILBS) 
[340] - Undang - Undang (Law) 
Akta Syarikat 2016 (Akta 777), Peraturan-peraturan & Kaedah-kaedah (Hingga 5hb Oktober 2022) Pinjaman   International Law Book Services (ILBS) 
[340] - Undang - Undang (Law) 
Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88) & Official Secrets Act 1972 (Act 88) (Hingga 1hb Disember 2022) Pinjaman   International Law Book Services (ILBS) 
[340] - Undang - Undang (Law) 
Perlembagaan Persekutuan (Hingga 1hb November 2022) Pinjaman   International Law Book Services (ILBS) 
[340] - Undang - Undang (Law) 
Panduan Undang-undang Umum (Hingga 20hb Julai 2023) Pinjaman   International Law Book Services (ILBS) 
[400] - Bahasa (Language) 
Kamus Dewan Perdana Pinjaman   Dewan Bahasa Dan Pustaka (DBP) 
[700] - Seni & Rekreasi (Arts & Recreation) 
Graphic Design Thinking : Beyond Brainstorming Pinjaman   Princeton Architectural Press 
[340] - Undang - Undang (Law) 
Akta Tafsiran 1948 Dan 1967 (Akta 388) (Hingga 20hb September 2022) Pinjaman   International Law Book Services (ILBS) 
[340] - Undang - Undang (Law) 
Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486), Kaedah-kaedah Dan Perintah-perintah & Ordinan Pengambilan Tanah (Pampasan)(Peruntukan Khas) 1948 [P.T.M. Ord. 21/1948] (Hingga 5hb Februari 2023)h Pinjaman   International Law Book Services (ILBS) 
[340] - Undang - Undang (Law) 
Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694) & Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 (Act 694) (Hingga 10hb Jun 2023) Pinjaman   International Law Book Services (ILBS) 
[340] - Undang - Undang (Law) 
Undang-undang Pencen Di Malaysia (Hingga 20hb Jun 2022) Pinjaman   International Law Book Services (ILBS) 
[340] - Undang - Undang (Law) 
Akta Hakmilik Strata 1985 (Akta 318), Kedah-kaedah & Perintah-perintah (Hingga 10hb Januari 2022) Pinjaman   International Law Book Services (ILBS) 
[340] - Undang - Undang (Law) 
Arahan Perbendaharaan (Hingga 20hb Jun 2022) Pinjaman   International Law Book Services (ILBS) 
[400] - Bahasa (Language) 
Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga Harga Ekonomi Pinjaman Nik Safiah Karim Et Al  Dewan Bahasa Dan Pustaka (DBP) 
[800] - Kesusasteraan (Literature) 
Manual Dokumen Rasmi Pinjaman Mohd. Januri Aiyub Et Al  Dewan Bahasa Dan Pustaka (DBP) 
[340] - Undang - Undang (Law) 
Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172) & Perintah (Hingga 5hb September 2022) Pinjaman   International Law Book Services (ILBS) 
[350] - Pentadbiran Awam & Sains Ketenteraan (Public Administration & Military Science) 
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam [Sejak 1991] (Hingga 10 Hb Julai 2023) Pinjaman   International Law Book Services (ILBS)