TAJUK BUKU
:
Laporan Tahunan 2022 Kementerian Dalam Negeri
 NAMA PENULIS
:
 NAMA PENERBIT
:
Kementerian Dalam Negeri
 NO. ISBN
:
 STATUS BUKU
:
Sumbangan
 EDISI(TAHUN)
:
2022
 SINOPSIS BUKU
:
 JENIS BUKU
:
Pinjaman 
 KUANTITI BUKU
:
2
 KATEGORI
:
[300] - Sains Kemasyarakatan (social Sciences)
 STATUS SEMASA
:
Belum dipinjam