TAJUK BUKU
:
Laporan Tahunan 2019 Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia
 NAMA PENULIS
:
 NAMA PENERBIT
:
Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM)
 NO. ISBN
:
 STATUS BUKU
:
Sumbangan
 EDISI(TAHUN)
:
2019
 SINOPSIS BUKU
:
 JENIS BUKU
:
Pinjaman 
 KUANTITI BUKU
:
1
 KATEGORI
:
[300] - Sains Kemasyarakatan (social Sciences)
 STATUS SEMASA
:
Belum dipinjam