TAJUK BUKU
:
Imej Bandar Melaka Tengah
 NAMA PENULIS
:
 NAMA PENERBIT
:
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Melaka
 NO. ISBN
:
978-983-42951-5-8
 STATUS BUKU
:
Sumbangan
 EDISI(TAHUN)
:
2020
 SINOPSIS BUKU
:
 JENIS BUKU
:
Pinjaman 
 KUANTITI BUKU
:
1
 KATEGORI
:
[900] - Sejarah & Geografi (history & Geography)
 STATUS SEMASA
:
Belum dipinjam