- Pengguna dikehendaki berpakaian kemas, bersih dan sesuai dengan persekitaran Pusat Sumber.
- Berkelakuan sopan dan tertib semasa berada di Pusat Sumber.
- Dilarang membuat bising di dalam Pusat Sumber.
- Tidak dibenarkan membawa makanan dan minuman serta makan di dalam Pusat Sumber.
- Meletakkan buku dan majalah yang telah dibaca diatas troli yang disediakan.
- Sekiranya pengguna ingin mendapatkan sumber buku/bahan yang diperlukan yang tidak terdapat di Pusat Sumber, pengguna boleh mengemukakan dengan memberi tajuk buku atau nama pengarang dan nama penerbit kepada pihak Pusat Sumber.
- Tidak dibenarkan menggunakan telefon bimbit ketika berada di kawasan Pusat Sumber.
- Dilarang mengoyak, memotong, menconteng dan merosakkan mana-mana bahagian muka surat buku, majalah dan surat khabar.
- Dilarang mengambil gambar-gambar di persekitaran dalaman perpustakaan atau gambar di dalam buku-buku di Pusat Sumber tanpa kebenaran pegawai yang bertugas.
- Dilarang mempamer, mengedar, menampal atau melekatkan apa-apa bil, notis atau iklan di dalam dan di luar Pusat Sumber.
- Dilarang melakukan gejala Vandalisme.
- Sila buang sampah ke dalam bakul sampah yang disediakan.
AHLI YANG BELUM BAYAR DENDA
...Tiada Denda Terkini...